Globalisering är verkligen bra


Vid första anblick, när man läser ingressen i dagens DN debatt, började man misstänka att dagens DN debatt skulle vara ännu ett inlägg mot globaliserigen. Men istället visade det sig att det inte riktigt var så. Det handlar iställer om att man behöver få upp utbildningsnivån för att möta den konkurrens som låglönearbeten utsätts för. Helt korrekt. Globaliseringen är bra, den tjänar till att sprida välmåga över världen, öka antalet arbeten i utvecklingsländer och hjälper till att bygga upp en industriell bas i dessa länder. Konsekvensen av detta är, naturligtvis, att tillgången på lågkvalificerat arbete ökar, och när tillgången blir hög sjunker priserna. Således blir de okvalificerade arbeten som kan utföras på annan ort utsatta för hård konkurrens, och konkurrens är bra.
Man kan huvudsakligen möta denna konkurrens med två saker. Endera erbjuder man samma sak till bättre pris, eller så erbjuder man något bättre. Klarar man inte detta så förtjänar konkurrenten, som erbjuder en bättre produkt, att ‘ta hem affären’. Så enkelt är det.
Om vi tillåter konkurrens på global skala, och det bör vi göra, kommer både vi och dem vi gör affärer med att gynnas. Arbetstillfällen skapas över hela världen, ekonomin förbättras i utvecklingsländer och en flora av nyföretgande växer fram för att fylla behovet hos de företag som levererar tjänster och varor till oss. Våra företag som förlägger produktion utomlands kan erbjuda bättre priser till slutkonsumenten. Alla tjänar på det.

Nu kan vissa vilja invända och säger: ”Men Hans-Åke då? Han kanske blir av med jobbet. Det är ju inte rättvist. Vi måste tänka på solidariteten, vårt sociala ansvar.”
Nej.
Till att börja med måste man fråga sig: Varför är det viktigare att Hans-Åke har ett jobb än att Xen-Hijang har det? Förtjänar Hans-Åke jobbet mer bara för att han är svensk, trots att Xen kan erbjuda samma sak till bättre pris? Naturligtvis inte. En global marknad fungerar i pricip som en lokal, men på större skala, och man kan inte påstå att en person från Orsa bättre förtjänar ett jobb än en person från Skara om den sistnämnda gör samma sak till bättre pris. man kan inte använda sin nationalitet eller geografiska belägenhet som argument för att man förtjänar jobb. Man måste, helt enkelt, förtjäna det genom att vara bättre än sina konkurrenter.
Man kan också invända och påstå att detta inte kommer de lågavlönad i Sverige till gagn, men då måste man också förklara hur lägre priser inte gagnar en lågavlönad, för det gör de ju faktiskt.

Om vi iställer för att gnälla gör som artikelförfattarna uppmanar och satsar mer på utbildning kan vi istället ta del av den ökade andelen R&D som behövs för en global marknad och fokusera på det vi gör bäst.

Annonser

9 svar to “Globalisering är verkligen bra”

 1. Ragnar Says:

  ”Till att börja med måste man fråga sig: Varför är det viktigare att Hans-Åke har ett jobb än att Xen-Hijang har det? Förtjänar Hans-Åke jobbet mer bara för att han är svensk, trots att Xen kan erbjuda samma sak till bättre pris? ”

  Mycket bra skrivet. Visar med önskvärd tydlighet att vänsterns ”solidaritet” bara gäller för de egna, och gäller inom vissa snävt definierade gränser. T.ex inom ett land, inom en fackförening mm.

 2. Anders Says:

  “Till att börja med måste man fråga sig: Varför är det viktigare att Hans-Åke har ett jobb än att Xen-Hijang har det? Förtjänar Hans-Åke jobbet mer bara för att han är svensk, trots att Xen kan erbjuda samma sak till bättre pris? ”

  ”Förtjänar”? I vem ögon?

  Hans-Åke tycker förmodligen att han bör ha ett jobb.

  Så om ett parti går till val på, att Hans-Åke ”förtjänar” att bli arbetslös – då röstar Hans-Åke knappast på det partiet.

  Om Hans-Åke är arbetslös, då spelar det ingen roll för honom, hur billig den produkt blir, som Xen-Hijang producerar. Om Hans-Åke inte har någon inkomst, då ingår han inte i gruppen ”slutkonsumenter”. Hans-Åke har ju ingen inkomst att konsumera för.

  ——

  Kan ALLA utbildas till att konkurrera sig till ett jobb (med låg lön)?

  Varför är det då ett problem för bygden, om något stort företag slår igen? De som förlorar jobben, de borde ju lätt som en plätt kunnas utbildas och få andra jobb…

 3. Adam K Says:

  ”Hans-Åke tycker förmodligen att han bör ha ett jobb.

  Så om ett parti går till val på, att Hans-Åke “förtjänar” att bli arbetslös – då röstar Hans-Åke knappast på det partiet.”

  Inget parti går till val på att specifika personer förtjänar att vara arbetslösa, som du försöker få det till. Jag påstår inte heller att han förtjänar att vara arbetslös, dock menar jag att den som kan utföra ett arbete på bäst sätt förtjänar det, oavsett var han eller hon råkar bo.
  Arbete är ingen mänsklig rättighet, eller något man får till skänks efter behov. Man måste vara bättre n sina konkurrenter. Så enkelt är det. Precis som med varor gäller det att kunna erbjuda något bättre än konkurrenterna.

  ”Om Hans-Åke är arbetslös, då spelar det ingen roll för honom, hur billig den produkt blir, som Xen-Hijang producerar.”
  Givet att Hans-Åke skaffar ett nytt jobb, med samma lön, kan han nu köpa samma varor till lägre pris, och har alltså mer kvar i plånboken trots samma lön. Om han inte kan skaffa ett nytt jobb så är det synd. Men det ändrar inte på det faktum att de som kan utföra ett arbete på bäst villkor skall ha jobbet. Eller skall vi alla hyra hantverkare enbart eftersom de behöver jobb? Inte baserat på vad vi får och för vilket pris?

  ”Kan ALLA utbildas till att konkurrera sig till ett jobb (med låg lön)?”
  Vad du fick låg lön ifrån vet jag inte, men alla kan utbilda sig för att förbättra sin konkurrenskraft. Garanterar det jobb? Nej.

  ”Varför är det då ett problem för bygden, om något stort företag slår igen? De som förlorar jobben, de borde ju lätt som en plätt kunnas utbildas och få andra jobb…”

  Många kan utbilda sig (även om jag främst syftar till utbildning av de unga). Problemet när sotra fabriker slår igen handlar oftat om att människor vägrar flytta. De som har åratals erfarenhet av ett jobb tenderar att ha goda chanser at få ett nytt just på grund av sin erfarenhet.

 4. Anders Says:

  ”Arbete är ingen mänsklig rättighet, eller något man får till skänks efter behov. Man måste vara bättre än sina konkurrenter. Så enkelt är det.”

  Jag delar den inställningen.

  Min kommentar gällde, att du skönmålar och önsketänker när du skriver: ”Alla tjänar på” att företag som förlägger produktion utomlands kan erbjuda bättre priser till slutkonsumenten. Den som förlorar jobbet, utan att lyckas få något nytt jobb, för honom är det inte någon fördel.

  Du skriver: “Givet att Hans-Åke skaffar ett nytt jobb, med samma lön, kan han nu köpa samma varor till lägre pris, och har alltså mer kvar i plånboken trots samma lön.”

  Men om detta nya jobb (med samma lön) inte ”gives”?

  Idag flygs lax fångad i Skottland till Malaysia för att rensas där, varefter den flygs åter till Europa (inklusive Skottland) för försäljning.

  De skottar som förlorade detta okvalificerade jobb, de tjänar inte självklart på detta upplägg. Det är inte självklart att de mangrant hittar andra jobb.

  Du skriver, att problemet ofta handlar om att människor vägrar flytta. Och det stämmer naturligtvis, att de arbetslösa skottarna förmodligen vägrar att flytta till Malaysia – om de skulle tillåtas invandra, Malysia praktiserar en positiv särbehandling av den inhemska arbetskraften.

  ”De som har åratals erfarenhet av ett jobb tenderar att ha goda chanser at få ett nytt just på grund av sin erfarenhet.”

  Öh.. vilken planet kommer du ifrån? Ytterst få, som blir arbetslösa efter fyllda femtio, får idag nya jobb.

  ——

  Dagens utveckling har vinnare och förlorare. Det är ingalunda en utveckling som ”alla tjänar på”.

  Det finns givetvis inte någon patentlösning på detta problem.

  Men man kan avstå från att låtsas, att problemet inte skulle finnas.

 5. Adam K Says:

  Naturligtvis får inte alla nya jobb, och kanske var alla dåligt ordval. Men fler får det bättre än tidigare, på global skala är det en förbättring, om än inte alltid lokalt.

  Naturligtvis tjänar inte den som inte lyckas skaffa ett nytt jobb på det, ty han är ju faktiskt arbetslös. Men det blir fler vinnare än förlorare.

  Som arbetslös skotsk fiskare, men kännedom om fiskproduktion borde man ställa sig frågan om det finns utrymme på delikatessmarknaden för fiskvaror.

 6. Anders Says:

  ”Som arbetslös skotsk fiskare, men kännedom om fiskproduktion borde man ställa sig frågan om det finns utrymme på delikatessmarknaden för fiskvaror.”

  Jag skrev om dem som förlorat ett lågkvalificerat jobb att rensa fisk (och inte om arbetslösa fiskare).

  ”Men det blir fler vinnare än förlorare.”

  Tja….kanske.. men vinnarna är inte jämnt utspridda. Dagens DN-artikel föreslår lönesänkningar för dem som bor i ”drabbade regioner” (läs t.ex. Norrlands inland).

  DN: ”Att låta löneskillnaderna öka mellan företagen kan därför vara ett sätt att hantera strukturomvandlingen och minska den regionala utslagningen.”

  På sikt kanske stora delar av Sverige kommer att utgöra en ”drabbad region”..?

  ”..på global skala är det en förbättring, om än inte alltid lokalt”

  Det parti som luftigt framför, att ”en förbättring på global skala” väger tyngre än en försämring på lokalplanet för många av väljarna, det partiet kommer inte att få många röster.

 7. Adam K Says:

  ”Tja….kanske.. men vinnarna är inte jämnt utspridda. Dagens DN-artikel föreslår lönesänkningar för dem som bor i “drabbade regioner” (läs t.ex. Norrlands inland).”

  Norrland lever väl i huvudsak på sina naturtillgångar, så de jobben borde väl inte försvinna. Där jobben trots allt försvinner får man väl hitta andra fokus, tex callcenters som man ju ofta lägger i norrland pga den låga lokalhyran etc. Turism inom tex jakt torde också vara bra för regionen i fråga.

  ”På sikt kanske stora delar av Sverige kommer att utgöra en “drabbad region”..?”

  Nej, svenska företag gagnas av globaliseringen och jobb skapas även här, om än inte just verkstadsjobb. Men tjänstesektornm lär fortsätta växa precis som marknadföring och dylikt.
  H&M har mycket av sina framgångar att tacka globaliseringen för, och de sysselsätter ett antal människor, inte bara som affärsbiträden, utan även inom IT, design etcetc.

 8. Ragnar Says:

  Faktum är att globaliseringen skapar kortsiktiga kostnader och långsiktiga vinser. De kortsiktiga förlorarna är de som t.ex förlorar arbetena. Långsiktiga vinster är hela samhällsekonomin, eftersom vi specialiserar oss på det vi är bäst på, likadant gör låglöneländerna. Detta leder till produktivitetstillväxt och därmed tillväxt. Dessutom är erfarenheten att för varje arbete som försvinner skapas ett nytt i samma land, och det nya arbetet är mera värdefullt än det gamla.

  Denna motsättning mellan kortsiktiga kostnader och långsiktiga vinster har funnits ända sen industrialismens början. När vävstolarna uppfanns gjorde arbetarna uppror och förstörde vävstolarna, av rädsla för att vävstolarn skulle göra dem arbetslösa. Det visade sig senare att nya mera produktiva och mera värdefulla arbeten skapades. Detta tjänade alla på i längden och det ledde till ökad levnadsstandard för alla. Så fungerar marknadsekonomin.

  Men för att detta ska ske måste ekonomin vara flexibel och tillåta creative- distruction. Dvs att vissa arbeten försvinner och andra skapas.

 9. Jerri Says:

  Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire actually
  enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment
  and even I achievement you access consistently quickly.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: