Archive for the ‘Fritt Formulerat’ Category

Skatters grundläggande problematik

september 10, 2010

Med anledning av Freddes syn på skatt känner jag mig tvingad att skriva några rader om detta.

Om jag skall vara ärlig vill jag påstå att jag har problem med skatt. Inte på så vis att jag är en höginkomsttagare (Enda gångerna jag behöver betala statlig inkomstskatt är när jag jobbat mycket övertid). Skatt är problematisk.

Jag tror att de flesta kan skriva under på att ett visst mått av skatt måste finnas, allt annat skulle väl vara orealistiskt, men jag har allvarliga problem med hur skatten ser ut idag.

Vad jag vill belysa är skatteuttagets grundläggande moraliska problem. Skatter betalas av tvång. Staten sätter en skattesats och tvingar in betalningar med sitt våldsmonopol. Det faktum att tvång är inblandat är en anledning till att vara försiktig med skatteuttaget (jag skulle tro att jag inte behöver förklara varför tvång inte är önskvärt). Nu vill naturligtvis vissa protestera direkt och påstå att vi har bestämt tillsammans genom demokratiska val. Det är ett infantilt argument, det inte så lätt. Helt enkelt för att vi inte har rätten att bestämma tillsammans över någon annans egendom, lika lite som vi har rätten att rösta om en annan människas kropp. (Detta tycks ju dock tyvärr inte hindra oss från att försöka).

Det tycks mig dock rationellt att ha en grundläggande skattesats för att staten skall kunna garantera våra grundläggande fri och rättigheter (Detta är egentligen en stats ENDA uppgift, det enda den skall syssla med). Denna skattesats skulle då användas till att finansiera domstolar, rättsväsende, polis, brandkår, etc. Det vill säga de grundläggande funktioner som krävs för att staten skall kunna uppfylla detta åtagande.

Vad vägar och infrastruktur anbelangar så tycks ju tullar fungera för tex Norges tunnlar. Vem som tar ut avgiften är mindre relevant (De som så gärna vill att staten skall ha ansvar för vägar bör inse att det inte finns något som hindrar staten från att ta tullavgifter. Vilket redan visats i Stockholm).

Nu känner jag att jag börjar glida bort en aning från ämnet. Jag tänker inte diskutera nattväktarstatens vara eller icke vara i detta inlägg, utan vill endast påpeka skatters grundläggande problematik, och varför man skall vara försiktig med dessa.
Skatter grundar sig i tvång, och genom att höja skatter för att kunna omfördela tillgångar, subventionera kultur, idrott etc. hamnar vi i en situation där vi, via statens våldsmonopol, tar oss en rätt med andras egendom som vi inte har, och därmed inskränker dessa personers rättigheter.

Detta är grundproblematiken och därför vill jag påstå att man helt enkelt skall tänka efter både två och tre gånger innan man höjer/inför nya skatter. Förstår man inte, eller blundar för, detta problem vill jag faktiskt påstå att man är en dålig, ja nästan ondskefull, människa.

Tyvärr.

Annonser

mellanspel

mars 10, 2009

Mer jävla snö. Kan den pissa ned? Antagligen inte. Likt en vit trögflytande massa slungas den från skyarna, ivrigt påhejad av var och varannan skitunge.

Som om detta inte vore ett illa nog uppvaknande en tisdag som denna möts jag även av alliansens nya utspel och konstaterar att man i sin iver att visa handlingskraft i ‘kampen’ mot IPCC’s väderkvarnar(Via HAX) är villiga att ta till vad som helst.
Jag blir så trött. Ska det verkligen vara så svårt för staten att ge fan i att pilla med varenda jävla parameter i medborgarnas liv. Resultatet av detta utspel bör bli att det blir än dyrare för unga och låginkomsttagare att ha bil, då dessa främst köper äldre och begagnade bilar vilka bör vara de som drabbas av ‘straffskatt’.

Nu tar jag Jul

december 20, 2008

Vilket kanske ändå inte märks speciellt mycket då jag inte skrivit den senaste veckan. Mycket på jobbet. Återkommer efter julhelgen. God Jul!

Lovecraftesque

oktober 27, 2008

I SVD skriver man kort (till min fötjusning) om H.P Lovecrafts stigande populäritet.

Själv har jag ett bra tag varit helt såld på hans böcker. De är egentligen inte speciellt läskiga, och inte sällan vet man redan innan den sista raden i en novell (den rad som är ämnad att ge läsaren en mindre chock då han skall förstå något som funnits mellan raderna), vad där skall stå.
Det är snarare hans mytos jag finner intressant. Detta tillsammans med den tidsålder i vilken handlingen är förlagd, där vetenskap och vidskeplighet blandas, och avlägsna delar av världen omges av ett mytiskt skimmer.

Jag är såpass såld på det hela att jag även införskaffat brädspelet Arkham Horror vilket begagnar sig av Lovecrafts litteratur (Ja, jag gillar brädspel också, lite för mycket kanske), och låter spelarna tillsammans försöka stoppa varelser ‘bortom människans förnuft’, som invaderar den lilla staden arkham.

Här om dagen såg jag The Dark Knight, och noterade (stormförtjust naturligtvis) att Jokern suttin inspärrad i Arkham Asylum, en solklar Lovecraft referens.

Hur som helst rekommenderar jag Lovecraft, ty det är faktiskt riktigt trevlig läsning.

I övrigt kommer sig mitt oskrivande de snaste veckorna av att jag jobbat ganska mycket, samt passat på att ta körkort (vilket fan var på tiden), så nu torde jag bli lite mer produktiv ett tag igen.

Vari ligger sann mänsklig storhet?

april 29, 2008

Det beror, naturligtvis, på vem du frågar. För egen del vill jag påstå att det ligger i det ‘gudomliga’ (i brist på bättre ord) hos människan. Vår skaparkraft, vår förmåga att omdana världen så att den passar våra syften.
Att se en stad, se den kraft och förmåga som skapat detta, är att insupa människans storhet. Se hur vi format ett hårt och kallt landskap till en plats för våra behov, en plats av människan. Vi har omdefinierat själva landskapet, tvingat naturen till vår form, att anta den skepnad som passar oss. Detta är inte bara en stor bedrift, det är också grundläggande för mänsklighetens utveckling. Det var med våra första kliv av omdanande av naturen som vi påbörjade vår tekniska och intelektuella utveckling.
När vi övergav nomadlivet, jakt och samlande, genom att tämja marken, skapa betesmark av skog och domesticera djur som den utveckling som lett till dagens välstånd tog sin start.

Visst kan man invända, säga att vi inte borde förändra naturen, påstå att det är fel. Men är det verkligen det? I naturen ser vi dagligen hur andra livsformer föröker göra just detta, om än inte med samma effektivitet som människan. Bävrar dämmer upp åar och floder. Termiter skapar stora, och väldigt imponerande, ‘stackar’. Korallrev är, egentligen, inget annat än resultatet av djurs aktiviteter, en form av koloni skapad inte av naturen själv, utan av organismer för sin egen överlevnad. Skulle människans omformande av naturen, för sin egen överlevnads skull, vara mer fel?

Visst borde man, istället för att hylla hjälplöshet, oförmåga och handfallenhet, hylla det vackraste hos människan. Entrepenörskapet, skapandekraften, viljan och förmågan. Det är dessa egenskaper som lyft oss från stenålderns mörker till dagens välstånd och välmåga.

Kort om saker vilka kan anses vara uppenbara.

februari 25, 2008

Under olika debatter hörs det, inte alltför sällan, från vissa håll åberopande av mänskliga rättigheter. Inte de allmänt accepterade rättigheterna, utan andra ‘nya’ rättigheter. Dessa brukar ofta handla om rätten till arbete och rätten till mat.
Man kan bland annat läsa om hur rätten till mat skall anses vara en form av självförsvar, hur de som har mat på något vis skall anses utöva våld mot de som saknar mat, enbart för att de inte delar med sig, samt att brukandet av våld från den svältandes sida då skall ses som en form av självförsvar.

På liknande vis anser man att när den som saknar arbete förvägras anställning av näringsidkare skall detta ses som att entrepenören, då denne tar ut sin vinst, i princip stjäl den icke anställdes lön.
Båda dessa idéer är, naturligtvis, uppåt väggarna fel.

Visst nämner man rätten till arbete i FN’s mänskliga rättigheter, men här syftar man snarare på att staten inte har rätt att förvägra någon rätten att arbeta eller söka jobb, inte att enskilda näringsidkare måste anställa alla som vill ha jobb.

Sammanblandningen av rätten att försvara sig, samt sin egendom, (en grundläggande rättighet), med ‘rätten’ att ta eller stjäla mat (som jag nämnde tidigare) är ytterst irriterande, och baseras endera på okunskap eller medveten feltolkning och bristande logiskt resonemang.
Man tycks mena att de som har mat indirekt stjäl maten från de svältande, varför brukandet av våld för att få råd med mat kan anses godtagbart. Detta är naturligtvis galet. Detta kan endast vara sant om och endast om tillgången på mat och pengar (med vilka man kan inhandla mat) vore ett nollsummespel, vilket det inte är, samt om de som har råd med mat får detta genom att råna de som sedan ej har råd med mat, något som inte heller sker. (I vissa fall, under speciella styren kan detta dock vara sant, när vissa skurkstater verkligen plundrar ett land och dess innevånare samtidigt som man själv lever gott. Detta kan man ofta se exempel på i bland annat afrika, samt i vissa fall sydamerika.)

Liknande resonemang kan ibland läsas kring ämnen som arbete, man suger ut(!!!) arbetare genom att ge dem lön, men behåller vinsten till ett företags ägare (hur i helvete kan man suga ut någon som får lön för sitt arbete, och varför är det fel att ägaren tar ut vinst från sin egendom? Det är väl snarare en rättighet, samt en premiss för att företag skall existera.).

Jag ser ingen poäng med att skriva mer om detta, det vore överflödigt, som att slå straffar i öppet mål. Således gör jag ej heller så.

Skulden

januari 9, 2008

Människan tycks, om man får tala generellt, ha en otrolig förmåga att ta på sig skuld för saker de inte borde känna skuld över. Man ser det ofta, människor tycks känna skuld om de lyckats väl i livet. De måste ursäkta sig, ge till välgörenhet, och dela med sig av sin framgång. Om någon gjort något bra och rättmätigen får beröm ser personen i fråga lite from ut och rabblar något om att det egentligen inte var så mycket och att det var andras förtjänst istället för att ta emot den gratifikation personen verkligen förtjänar.
Stora delar av vänsterpåolitiken går ut på skuldbeläggning. De som tjänar mycket pengar bör känna skuld för detta, och skall betala för dem som inte lyckats. Det är de ju ändå ‘skyldiga’ samhället och sina medmänniskor menar man, trots att en sådan skyldighet inte existerar.
De som byggt upp en förmögenhet på ett ‘rent’ vis skall vara stolt över detta. Naturligtvis finns det också mäniskor som inte lyckats på grund av sin egen förmåga, utan snarare på grund av att de är kompisar med makten. Vi ser det bland annat i Venezuela och Ryssland. Man lyckas för att man håller sig väl med makten. Detta är något som tenderar att dyka upp främst i länder med en stor stat, där staten helt enkelt kan premiera de som står den nära.

Men det är egentligen inte statligt utdelade räkmackor jag vill skriva om utan om människors omotiverade känsla av skuld och hur den utnyttjas. Den utnyttjas inte bara av politiska partier. Det vanligaste fallet av nyttjande av andras skuldkänslor torde vara religioner(Inte alla, men många). Man har en arvssynd, man syndar, man måste göra bot, ge almosor, köpa avlatsbrev och så vidare. Detta är illa nog. Man får människor att känna sig skyldiga över saker de inte har någon skuld i, man får dem att be om ursäkt för att de är dem de är, och sedan utnyttjar man det. Detta torde vara en av de mest ondskefulla företeelserna vi har i dagens samhälle. Men man tar också det hela steget längre. Man låter inte människor känna sig stola över det de verklige ådstakommer, om de gör något bra av egen förmåga så är detta helt plötsligt guds förtjänst. Man förminskar en människas bedrifter till ett gudomligt ingripande, och låter inte henne(människan) vara stolt över sin egen förmåga.

Om en människa däremot misslyckas är det hennes eget fel, och ofta på grund av synd, eller frånvaro av renlevnad.

På senare tid har vi sett nya sätt att utnyttja människans förmåga att känna skuld. Jag pratar om miljörörelsen. Avlatsbrev har bytts mot utsläppsrätter, och fortfarande är det de som lyckas som skall känna störst skuld. Så det är alltså inte endast fanatismen som gör att miljörörelsen och religioner påminner starkt om varandra, inte endast den blinda tron. Det är hur man utnyttjar människors skuldkänslor för att förminska och förringa dem, få dem att göra som man vill.

Sent om det nya året.

januari 3, 2008

Här kommer lite snabbt nedkrafsade tankar om 2007 och 2008, några händelser, och vad vi kan se fram emot.

Föga förvånande har så 2007 övergått till 2008, och personligen ser jag med viss skepsis på det kommande året. 2007 blev ett alarmismens och rädslans år, och detta hotar att spilla över till 2008. FN’s (IPCC) grovt politiserade och manipulerade miljörapport togs av medier emot med öppna armar i vårt avlånga land och rubriksättare firade julafton varje dag. Föga förvånande kanske då svenska journalister tycks ha övergett allt vad kritiskt tänkande och källgranskning heter, och övergått till att sinnesslött upprepa vad som sägs till dem.
Att Al Gore, mannen som påstått sig ha uppfunnit internet, bluffade till sig ett fredspris (good for you) är kanske föga förvånande i det rådande debattklimatet, men man undrar fortfarande varför inte munkarna i Burma kunde ha fått det.

Allas vår favoritövervakare Bodström fick verkligen upp ångan under 2007 och kommer troligen att på egen hand lyckas med konststycket att stöpa om Sverige till ett totalt övervakningssamhälle med hjälp av hot om terror och pedofiler. Detta bådar verkligen illa. Givet att Bodström får som han vill förutspår jag en lysande framtid för de som studerat Data Mining, och många kan i framtiden se fram mot oanmälda besök på grund av misstänkt surfande eller mailande. mumma!

När jag nu sitter och kikar ut på snöyran kan jag inte riktigt släppa känslan av att det barkar åt helvete. Klimatalarmismen lär hinna sänka tillväxten rejält innan folk börjar inse att det var just alarmism. Om Bodström får som han vill kommer människor snart att börja tänka efter vad de gör på internet, både en och två gånger, och den möjlighet av fritt ideutbyte som internet faktiskt är lär gå om intet när människor börjar frukta att hamna i en skumm databas någonstans. Innan 2010 lär drömmen om ett fritt och oreglerat internet vara totalt slagen i kras, och kanske kommer dagen då staten reglerar internet och hemsidor i stor utsträckning snart.
Så kan det bli, och det känns som om det är dit vi är på väg. Men jag har gärna fel, ty visst hoppas jag att förnuftet skall segra. Tyvärr tenderar detta att hända ytterst sällan.

2007 bjöd dock på än mer besvikelser. Den borgerliga regering som i början gav mig visst hopp visade sig vara ännu en socialdemokratisk regering, och det är med viss uppgivenhet jag bevittnar hur de, med en nästan professionell precision, skjuter skutan i sank.

Men allt kanske inte var dåligt med 2007? Ne… Byggnads fick ju bakläxa i vaxholmsmålet. Alltid något att gotta sig åt. Sen kvalificerade vi oss ju för EM också. Möjligen ett av de sista stora mästerskapen för Sverige på ett tag. Det börjar ju iaf kännas så.
Munkarnas demonstrationer i Burma var något av det vackraste jag sett under min livstid (innan militären började skjuta alltså), och det gav visst hopp, även om de aldrig fick sin frihet.

Så nej, 2008 blir nog inget bra år. EU kommer att fotsätta reglera, ge bidrag, ställa upp tullar och drömma om en EU-stat. Ryssland lär fortsätta mullra och tillväxten (inte Rysslands, utan våran) offras på klimataltaret. Integriteten, informationsfriheten och yttrandefriheten kommer troligen att beskäras allt mer. Vi åker ut ur EM redan efter gruppspelet, AIK blir svenska mästare (Hu!). Okej AIK blir kanske inte svenska mästare, men det vore ett läskigt scenario, så jag slängde med det av bara farten. Allsvenskan är såpass jämn att den är näst intill omöjlig att tippa.
Nej, vi får helt enkelt gräva ned oss, klä oss varmt och förbereda oss på en lång vinter.

Fortfarande natt.

december 12, 2007

I väntan på driftsättning…

Jag finner ovanstående film intressant. Om man bortser lite från talarens religiösa hänvisningar (främst mot slutet) så anser jag att den på något vis lyckas belysa vikten av fri rörlighet, det underbara i att människor kan röra sig fritt mellan länder, vilket sprider idéer om demokrati och yttrandefrihet.

Denna fria rörlighet saknar vi idag, den motarbetas både av politiker och miljöaktivister, och jag är tveksam till att vi någonsin får se den. Men visst är det en fin tanke.

Nattjobb.

december 12, 2007

Sitter på jobbet. Natt.
Kommer att tänka på tidningsutdelarna. Ni vet de som står överallt kring tunnelbanan och pendeltågsstationerna på morgonen. Jag brukar inte ta någon tidning. Gillar inte produkten.
Men vissa utdelare gör ett riktigt bra jobb, de är glada och trevliga, ler och är allmänt glada, och detta är naturligtvis något man vill belöna. Ett bra jobb är alltid ett bra jobb, och hur jag än ser på det vill jag att det skall premieras.

Här får jag problem. Jag vill inte ta en tidning, eftersom jag inte gillar produkten, så naturligtvis slutar det alltid med att jag inte tar någon. Men detta kanske inte är så konstigt, om människor stod och delade ut bajs skulle man inte ta något (vissa kanske skulle, men inte jag), oavsett hur glada de är.