Archive for the ‘Kärnkraft’ Category

Minoritet att föredra framför MP

september 21, 2010

I en osignerad ledare i SVD skriver någon att Alliansen bör regera vidare även om det blir i minoritet.
Jag är böjd att hålla med om detta. Jag vill även instämma i att ett samarbete med MP inte bör komma på frågan. Även om MP har vissa drag som passar in i alliansen, så återstår det faktum att MP vill föra en politik som väldigt få av alliansväljarna skriver under på. Totalstopp för kärnkraften, höjning av bensinskatten, och kilometerskatt är bara några exempel.
Som samarbetspartner skulle MP troligen kunna tvinga igenom något av dessa förslag.

Alliansen har flest röster, och det verkar inte otroligt att man efter onsdagen kommer att ha en majoritet av rösterna utan att ha en majoritet av mandaten.

Om så skulle bli fallet är min förhoppning att Alliansen väljer minoritet framför MP. Allt annat skulle få mitt förtroende för dem att rasa.

Annonser

Äntligen

mars 16, 2007

I dagens DN debatt skriver forskare att kärnkraft, tillsammans med biomassa, är det bästa alternativet för att minska utsläppen. Bra att man vågar tala högt om vikten av att inte ge upp kärnkraften. Den är fortfarande det bästa alternativet vi har.

Man skriver i artikeln bland annat:

Vi ska vara försiktiga med att ge råd om vad Sverige bör satsa på, men användningen av biomassa som bränsle och drivmedel och vidareutvecklingen av kärnkraft framstår som möjliga teknikområden där Sverige kan ge betydande bidrag i den globala kraftsamling som krävs.

Det är lite oturligt att det så kallade tankeförbudet satt oss bakom vad gäller kärnkraftsforskning, kanske för långt bakom. Men man får hoppas att vi trots detta har kompetensen att vidareutveckla kärnkraften.

Mer information om varför kärnkraften är bra och skall vidareutvecklas hittar du här.

Kärnkraften, din kompis.

mars 4, 2007

Kärnkraften är den renaste energikällan vi har som kan producera energi i de mänger vi behöver.
Det vet vi.
Det finns, egentligen, bara ett problem och det är risken för härdsmälta.

I Sverige har vi haft ett antal tillbud på senare tid, något man kan läsa om i bland annat SVD. Är det en slump att alla dessa tillbud kommer nu?
Antagligen inte. Det så kallade tankeförbudet (förbudet om forskning i kärnkraft) och den folkomröstning om kärnkraften som genomfördes när skepsisen var som störst mot kärnkraften har lämnat Sverige med åldrande och dåliga kärnkraftsverk.

Om man istället lagt ned energi på att förbättra, underhålla och förnya vår kärnkraftsverkspark så skulle dessa tillbud troligen kunnat undvikas.
De Svenska kärnkraftsverken är kvarlevor från en svunnen tid och borde för länge sedan bytts ut till säkrare och effektivare kärnkreftsverk.

Ett exempel på framtidens kärnkraft är den så kallade pebble bed modular reactor (PBMR) som anses långt säkrare än de vattenkylda reaktorer som är i drift nu, och de producerar också mindre avfall.
Man tror också att nästa generations kärnkraft skall kunna förbränna avfallet från dagens reaktorer. Naturligtvis anser sig miljövännerna veta bättre än forskarna, men själv litar jag mer på en fysiker än en miljövän.