Archive for the ‘Klimat’ Category

In preparation of the Copenhagen summit

december 3, 2009

Ganska rolig 🙂

Annonser

Konsensus schmonschensus

november 18, 2008

Lars Bern skriver ett uppfriskande inlägg i klimatdebatten i dagens brännpunkt, där han utmanar den, av politikerna uppmuntrade uppfattningen, att människans koldioxidutsläpp driver ett varmare klimat.

Det är ett läsvärt inlägg i klimatdebatten som Bern författat där han motsäger den ‘rådande’ uppfattningen om människans klimatpåverkan. Om IPCC’s modeller skriver han bla följande:

Man skulle aldrig komma på idén att försöka beräkna utvecklingen under flera decennier, som IPCC:s klimatforskare tror sig kunna göra. Tillvägagångssättet är närmast att betrakta som pseudovetenskap.

Den andra svagheten hos hypotesen är att man saknar metoder för rekonstruktion av de historiska temperaturdata från atmosfärens övre luftskikt som man skulle behöva i modellarbetet. Man har temperaturdata från iskärnor i glaciärer och årsringar från fossiliserade träd med mera, vilket endast säger något om tidigare temperaturer vid markytan.

Med väderballonger och satelliter har studier gjorts av den nuvarande temperaturen högre upp i atmosfären. Dessa uppmätta data avviker kraftigt från IPCC:s modellberäkningar.

Den normala vetenskapliga slutsatsen vid så påtagliga skillnader mellan hypotes och empiri är att man förkastar sin gamla ­hypotes och prövar en ny.

Han förklarar också vägran att ta till sig det faktum att klimarmodellerna inte verkar stämma överhuvudtaget:

Problemet är att byråkraterna som driver IPCC och en rad politiska och religiösa ledare (senast ärkebiskop Anders Wejryd i DN 9/11) har investerat sin prestige i tron på växthushypotesen.

Domedagsprofeten Al Gore har dragit mycket långtgående växlar på den. För det har han tilldelats Nobels fredspris, trots att han har överbevisats i British High Court med bedrägliga felaktigheter.

Politikernas vetenskapliga rådgivare har målat in sig i ett hörn och vågar inte längre avslöja sanningen. Istället försvaras växthushypotesen till varje pris, stundtals med direkt manipulerande av data.

Vilket är ungefär vad vi ‘klimatförnekare’ länge menat.

Det är uppfriskande med nya synpunkter i den offentliga debatten, och när tungviktare som Bern ansluter sig till de som ifrågasätter undrar jag om inte opinionen kan vara på väg att svänga. Jag hoppas att så är fallet.

Vill du veta mer? Besök gärna Moderna Myter.

Noterat

oktober 9, 2008

Jag noterar via klimatbluffen att Bojs fick en peng. När jag läste artikeln lade jag också märke till bilden på Bojs, och tyckte att hon påminde om någon.

Sen slog det mig:

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Lågt? Kanske, men likt? Ja, det vill jag påstå. (Om tittar på den större versionen ser man det bättre, då Bojs huvud är lite otydligt i thumbnailen.)

Ekobluffen

september 22, 2008

SVT rapporterar (i korthet) om att två Professorer från Lantbruksuniversitetet menar att ekologiskt odlat, inte bara leder till minskade skördar, högre priser och svält, utan även är sämre för miljön/klimatet än konventionellt odlade grödor.
Dock är SVT’s rapportering inte speciellt täckande.

Skall bli intressant att se hur många medier som rapporterar om detta.

Hotet är just… ett hot.

maj 9, 2008

Uppenbarligen avslöjar en undersökning som DN beställt att var tredje struntar i klimathotet. Bra. Vi ska inte ge efter för hot. Ty just klimathot är ett ytterst passande begrepp, då detta till stora delar inte är något annat än hot från vänster om ond och bråd död om vi inte drar ned på vår livskvalitet och endast låter en liten elit (naturligtvis är politiker undantagna från alla åtgärder man vill driva igenom) leva bra.
Man hotar med klimatet för att få igenom klassisk vänsterpolitik, stoppa frihandel, fri rörlighet, och företag.
Allt detta uppbackat med ytterst tvivelaktig vetenskap och en stor propagandemaskin. För mera läsning om detta rekommenderar jag:
Klimatsvammel
Klimatbluffen
Moderna Myter
Greenie Watch

Skulden

januari 9, 2008

Människan tycks, om man får tala generellt, ha en otrolig förmåga att ta på sig skuld för saker de inte borde känna skuld över. Man ser det ofta, människor tycks känna skuld om de lyckats väl i livet. De måste ursäkta sig, ge till välgörenhet, och dela med sig av sin framgång. Om någon gjort något bra och rättmätigen får beröm ser personen i fråga lite from ut och rabblar något om att det egentligen inte var så mycket och att det var andras förtjänst istället för att ta emot den gratifikation personen verkligen förtjänar.
Stora delar av vänsterpåolitiken går ut på skuldbeläggning. De som tjänar mycket pengar bör känna skuld för detta, och skall betala för dem som inte lyckats. Det är de ju ändå ‘skyldiga’ samhället och sina medmänniskor menar man, trots att en sådan skyldighet inte existerar.
De som byggt upp en förmögenhet på ett ‘rent’ vis skall vara stolt över detta. Naturligtvis finns det också mäniskor som inte lyckats på grund av sin egen förmåga, utan snarare på grund av att de är kompisar med makten. Vi ser det bland annat i Venezuela och Ryssland. Man lyckas för att man håller sig väl med makten. Detta är något som tenderar att dyka upp främst i länder med en stor stat, där staten helt enkelt kan premiera de som står den nära.

Men det är egentligen inte statligt utdelade räkmackor jag vill skriva om utan om människors omotiverade känsla av skuld och hur den utnyttjas. Den utnyttjas inte bara av politiska partier. Det vanligaste fallet av nyttjande av andras skuldkänslor torde vara religioner(Inte alla, men många). Man har en arvssynd, man syndar, man måste göra bot, ge almosor, köpa avlatsbrev och så vidare. Detta är illa nog. Man får människor att känna sig skyldiga över saker de inte har någon skuld i, man får dem att be om ursäkt för att de är dem de är, och sedan utnyttjar man det. Detta torde vara en av de mest ondskefulla företeelserna vi har i dagens samhälle. Men man tar också det hela steget längre. Man låter inte människor känna sig stola över det de verklige ådstakommer, om de gör något bra av egen förmåga så är detta helt plötsligt guds förtjänst. Man förminskar en människas bedrifter till ett gudomligt ingripande, och låter inte henne(människan) vara stolt över sin egen förmåga.

Om en människa däremot misslyckas är det hennes eget fel, och ofta på grund av synd, eller frånvaro av renlevnad.

På senare tid har vi sett nya sätt att utnyttja människans förmåga att känna skuld. Jag pratar om miljörörelsen. Avlatsbrev har bytts mot utsläppsrätter, och fortfarande är det de som lyckas som skall känna störst skuld. Så det är alltså inte endast fanatismen som gör att miljörörelsen och religioner påminner starkt om varandra, inte endast den blinda tron. Det är hur man utnyttjar människors skuldkänslor för att förminska och förringa dem, få dem att göra som man vill.

Metrolog…. Per?

juli 24, 2007

Kanske är det inget sammanträffande att det heter just Metrolog, ungefär som Astrolog, det är iaf känslan man får när man läser om Pers senaste utspel.
Nu får det vara nog dundrar han i kraft av sin roll som väderhallåa på TV.
Han slår vidare fast att allting är människans fel (för jorden är ju ett slutet system och måste således endast påverkas av inre omständigheter, att skeenden i solsystemet skulle kunna påverka klimatet är ju uteslutet) och därför måste man, enligt Per, ta till extrema åtgärder.

Per behöver uppenbarligen läsa på en aning om klimatfrågan, ty även om CO2 är en växthusgas är den knappast ansvarig för några katastrofer som sker i dagsläget.

En utmärkt site.
Se också Klimatet och isen länktips och Moderna Myter samt The Great Global Warming Swindle (Som de flesta nog sett vid det här laget).

Växternas bidrag till växthusgaser.

april 4, 2007

Som vanligt trillade Scientific American ned i brevlådan ett bra tag förenad. Två månader för att vara exakt. Men glad ändå tog jag upp februariupplagan och började läsa. (Är det bara jag som alltid får den försent?)

På sidan 41 hittade jag en enormt intressant artikel om hur gröna växter släpper ut växthusgasen Metan, som är 23 gånger mer potent än koldioxid. Hur mycket metan släpps då ut? Enligt artikelförfattarna handlar det om mellan 60 och 240 miljoner ton årligen, vilket sägs vara mellan 10 till 40 procent av de årliga globala utsläppen. Detta skall alltså, sett till hur potent som växthusgas metan är, motsvara mellan 1,38 och 5,52 miljarder ton koldioxid.

Man skriver bland annat:

Our findings would explain a trend that has puzzled climate scientists for years: fluctuations in methane levels in parallel with changes in global temperatures…..

…..
In general, methane concentrations follow the same trend as carbon dioxide, but the reason has been unclear.
…..

Man menar att det faktum att det blir varmare innebär att fler växter frodas, vilket i sin tur leder till större metan utsläpp. att plantera ett träd som kompesation för flygresan kanske inte är en så bra idé ändå.

Man skriver vidare att man skall notera att växternas utsläpp endast bidrar till den naturliga växthuseffekten men kan accelerera en onaturlig ökning av växthuseffekten eftersom varmare väder innebär fler växter. Trots att man på sidan 44 visar en graf där man ser(jag tycker mig se) hur temperaturen ökar innan koldioxid och metan nivåerna avslutar men med att påpeka att allt nog är koldioxidens fel ändå. Jag har tyvärr ingen scanner, skulle annars gärna scannat in graferna och lagt dem över varandra. Om någon mot all förmodan läser detta och har tidningen samt scanner, scanna in dem.

Hur som helst en intressant och läsvärd artikel som visar på hur lite vi egentligen vet om klimatet, växthuseffekten och vad som orsakar det hela.

Manbearpig

april 3, 2007

Lite gammalt, men ändå.
Jag kan helt enkelt inte se Al Gore tala om klimatet utan att tänka på South Parks lysande tolkning av situationen. South Park, som kan vid första anblicken ses som ett ganska billigt program som mest innehåller bajshumor osv, är ändå ett av de program som också innehåller mest samhällskritik mot allt ifrån religion till politisk korrekthet.

Kanske är det den verkliga anledningen till att många grupper vill få bort programmet.

Den stora lögnen.

mars 30, 2007

Svenska medier fortsätter okritiskt rapportera om Al Gore och klimatförändringarna när Gore kommer till Sthlm. man vet att gore ljuger i sin film, och trots detta forsätter medierna upprepa vad som sägs.
Människor är får, och medierna tycks vara fåraherdarna som vallar in alla i klimatfållan. Att fållan är byggd av papp tycks ingen bry sig om, inte heller att herden är blind.

Skärpning för i helvete.
Den här sortens irrationella beteende slutar alltid med att individers rättigheter kränks och miljoner läggs ned på onödig byråkrati och nya myndigheter.

Läs mer:
Länktips och
The great global warming swindle.