Archive for the ‘Mänskliga Rättigheter’ Category

ACTA idioti

september 22, 2010

Nu har man uppenbarligen kommit på idén att använda ACTA för att blockera Wikileaks:

There were two oddities that they called attention to. The first is that there was an MPAA representative at the meeting, who apparently asked whether or not ACTA could be used to block access to ”damaging” sites like Wikileaks.

Mer här.

Annonser

Skatters grundläggande problematik

september 10, 2010

Med anledning av Freddes syn på skatt känner jag mig tvingad att skriva några rader om detta.

Om jag skall vara ärlig vill jag påstå att jag har problem med skatt. Inte på så vis att jag är en höginkomsttagare (Enda gångerna jag behöver betala statlig inkomstskatt är när jag jobbat mycket övertid). Skatt är problematisk.

Jag tror att de flesta kan skriva under på att ett visst mått av skatt måste finnas, allt annat skulle väl vara orealistiskt, men jag har allvarliga problem med hur skatten ser ut idag.

Vad jag vill belysa är skatteuttagets grundläggande moraliska problem. Skatter betalas av tvång. Staten sätter en skattesats och tvingar in betalningar med sitt våldsmonopol. Det faktum att tvång är inblandat är en anledning till att vara försiktig med skatteuttaget (jag skulle tro att jag inte behöver förklara varför tvång inte är önskvärt). Nu vill naturligtvis vissa protestera direkt och påstå att vi har bestämt tillsammans genom demokratiska val. Det är ett infantilt argument, det inte så lätt. Helt enkelt för att vi inte har rätten att bestämma tillsammans över någon annans egendom, lika lite som vi har rätten att rösta om en annan människas kropp. (Detta tycks ju dock tyvärr inte hindra oss från att försöka).

Det tycks mig dock rationellt att ha en grundläggande skattesats för att staten skall kunna garantera våra grundläggande fri och rättigheter (Detta är egentligen en stats ENDA uppgift, det enda den skall syssla med). Denna skattesats skulle då användas till att finansiera domstolar, rättsväsende, polis, brandkår, etc. Det vill säga de grundläggande funktioner som krävs för att staten skall kunna uppfylla detta åtagande.

Vad vägar och infrastruktur anbelangar så tycks ju tullar fungera för tex Norges tunnlar. Vem som tar ut avgiften är mindre relevant (De som så gärna vill att staten skall ha ansvar för vägar bör inse att det inte finns något som hindrar staten från att ta tullavgifter. Vilket redan visats i Stockholm).

Nu känner jag att jag börjar glida bort en aning från ämnet. Jag tänker inte diskutera nattväktarstatens vara eller icke vara i detta inlägg, utan vill endast påpeka skatters grundläggande problematik, och varför man skall vara försiktig med dessa.
Skatter grundar sig i tvång, och genom att höja skatter för att kunna omfördela tillgångar, subventionera kultur, idrott etc. hamnar vi i en situation där vi, via statens våldsmonopol, tar oss en rätt med andras egendom som vi inte har, och därmed inskränker dessa personers rättigheter.

Detta är grundproblematiken och därför vill jag påstå att man helt enkelt skall tänka efter både två och tre gånger innan man höjer/inför nya skatter. Förstår man inte, eller blundar för, detta problem vill jag faktiskt påstå att man är en dålig, ja nästan ondskefull, människa.

Tyvärr.

Teledatalggnnnnrrnnnrgg

februari 5, 2010

Via MiNimaliteter via HAX får man reda på att både V och MP nu är för teledatalagringen, och mitt i valrörelseupptakten.

Man får hoppas att deras väljare reagerar och röstar på det enda parti som numera faktiskt är emot den. PP. Själv är jag beredd att, precis som i EU parlamentsvalet, kasta mina borgerliga sympatier för att rösta PP även i riksdagsvalet. Hur skall annars en förändring komma till stånd?

Sedan är det ju faktiskt så att de borgerliga inte förtjänar min röst längre då de numera inte kan anses vara liberala.

Kudos PP

november 5, 2009

Det känns skönt att nu få det bevisat att rösten på PP i Europaparlamentsvalet inte var bortkastad.

Med tanke på hur alternativen ser ut kommer jag även att rösta på PP i riksdagsvalet, där jag tror att PP har större chans än tidigare.

Läs mer ingående om detta hos Christian Engström som ska ha ett STORT tack för sin insats.

Kort om Iran.

juni 22, 2009

DEt är svårt att inte påverkas av protesterna i Iran som fortfarande pågår. Det som började som protester mot valresultatet och krav på omval tycks nu, om man får tro en svensk-iranier på nyhetsmorgon, ha utvecklats till protester mot hela styrelseskicket i landet.

Trots de otäcka scener som utspelar sig i Teheran glädjs jag åt det faktum att Irans befolkning säger stopp och sätter sig upp mot sina förtryckare. Jag hoppas innerligt att man lyckas få igenom sina krav och kanske kan då Iran gå mot en ljusare framtid utan religionen som en brandfilt över de mänskliga rättigheterna, men tyvärr har regimen alla odds på sin sida och väst står pinsamt handfallna och skruvar på sig (Vilket man inte bör göra, de får ju ändå skulden för det hela), precis som vid fallet Burma, ovilliga att ge sitt stöd till de som verkligen behöver det.

Det tycks tyvärr som att protesterna kommer att slås ned grundligt, och att de endast kommer att resultera i tortyr, fängslande, och större attacker på Irans folk. Jag kan inte låta bli att tänka på vad ‘the Right to keep and bear arms’ hade kunnat göra för det Iranska folket.

”Whatever may be open to disagreement, there is one act of evil that may not, the act that no man may commit against others and no man may sanction or forgive. So long as men desire to live together, no man may initiate–do you hear me? no man may start–the use of physical force against others”.

”To interpose the threat of physical destruction between a man and his perception of reality, is to negate and paralyze his means of survival; to force him to act against his own judgment, is like forcing him to act against his own sight. Whoever, to whatever purpose or extent, initiates the use of force, is a killer acting on the premise of death in a manner wider than murder: the premise of destroying man’s capacity to live”.

”It is only as retaliation that force may be used and only against the man who starts its use. No, I do not share his evil or sink to his concept of morality: I merely grant him his choice, destruction, the only destruction he had the right to choose: his own. He uses force to seize a value; I use it only to destroy destruction. A holdup man seeks to gain wealth by killing me; I do not grow richer by killing a holdup man. I seek no values by means of evil, nor do I surrender my values to evil”.

”This Is John Galt Speaking”, Atlas Shrugged

Revolutionen i bilder: Ministry of Truth

Age of Sail

juni 8, 2009

EU valet gick, trevligt nog, bra för PP. Det känns, såhär dagen efter, riktigt skönt att de lyckades ta sig in i parlamentet och därifrån får chansen att skydda vårt privatliv, interwebben, och innevånarnas grundläggande fri och rättigheter.

Nästan lika bra är det faktum att detta kan återge den yngre generationen (jag tror tyvärr att jag inte längre kan inräkna mig i mängden Yngre generationen) tron på demokratin. Detta kan också ge PP en extra skjuts i kommande riksdagsval, då man ser att en röst på PP inte är bortkastad, att de har en reell chans att ta sig in i riksdagen (om än avlägsen, det e svårare med riksdagsval än EU val).

Det är också förbannat skönt att allt fler vill visa de etablerade partierna att vi inte accepterar att alla behandlas som brottslingar, att man kränker vår rättighet till privatliv, och att vi inte vill se den totalitära stat som regeringen Reinfelt fösöker forma.

Kudos PP. gl & hf!
Dock tycks det vara lite förvirrat angående parlamentsplatserna.

Säga vad man vill om Obama…

maj 22, 2009

… hans ekonomiska politik är uppåt väggarna, han är klimatalarmistisk, undfallen mot Iran, och verkar för en ganska obehaglig socialistisk politik.

Men lyckas han stänga Guantanamo så har han iaf gjort något riktigt bra. Guantanamo är en skamfläck för USA och för hela väst som varit pinsamt tysta i frågan. Det är helt omöjlig att påstå sig verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samtidigt som man använder sig av tortyr.

Nästa steg är, förhoppninsvis, att slå igen alla de hemliga fängelserna som sägs vara spridda runt om i världen, där med stor sannolikhet än större övergrepp sker.

Frihetens fall; Ett totalitärt Sverige.

december 12, 2008

När man hamnar i en sits där ett lands politiker är det största hotet mot frihet och demokrati inom dess gränser har man nått en kritiskt punkt. Vi står inför denna punkt, och kanske har vi redan passerat den. Inför förra valet hoppades jag innerligt på en borgerlig seger, inte endast på grund av ekonomisk politik utan kanske ännu mer för att jag hoppades att man skulle sätta stopp för Bodströmssamhället. De borgerliga partierna har ju ändå relativt liberala rötter. Men tji fick jag…

De borgerliga håller i nuläget på att cementera Bodströmssamhället med långt större flit än man kunnat tänka sig. Man slår kategoriskt ifrån sig all kritik, och pissar på väljarna. Sure, många politiker är endast att betrakta som röstboskap, och agerar endast nyttiga idioter, men någon ligger bakom det hela. Det bör finnas en plan, ty det förefaller underligt att alla dessa övervakningslagar kommer slumpmässigt. Jag vill inte låta som en konspirationsteoretiker, planen kan mycket väl ha en god tanke bakom sig snarare än världsherravälde, men man bör minnas dett gamla talesättet: ”Vägen till helvetet är stenlagd med goda föresatser.”

Hur kan vi då stoppa utvecklingen mot kontrollsamhället och i längden en totalitär stat? Man kan ju börja med att rösta på PP i kommade val, detta skulle ge etablerade politiker en välbehövlig signal, och jag vill tro att PP kan göra mycket gott på EU nivå vad gäller ett antal integritetsfrågor.

Visst kan man påstå att övervakningslagar hjälper till att fånga brottslingar, men vad händer när drakonisk lagstiftning ger oss nya brottslingar, de vars brott endast består i att nyttja sin informationsfrihet, tryckfriheten eller åsiktsfriheten? Vad händer när lagstiftningen slår mot de mänskliga rättigheterna, och brännmärker oss alla som brottslingar?

Galenskap efter semestertid.

augusti 5, 2008

Så är semestern över; och piskad av regn och vind måste man ta sig till jobbet igen. Under semestern har jag, bland annat, ideligen förbluffats över herr Tolgfors lojalitet som för länge sedan passerat gränsen till idioti.

Trots detta fortsätter han upprepa sitt mantra… som en riktig fighter….
Tolgfors ter sig, allt mer, som den typ av person som, när han fått en uppgift, ger sig fan på att fullfölja. Den typ av person som, om han jobbat under en diktatur, hade varit riktigt farlig.
Smått ironiskt att en vapenvägrare (med smått barnsligt yttre) visar sig vara ett av de största hoten mot svensk demokrati någonsin.

För övrigt tycks det regna i sidled.

politiker, stå upp för friheten!

juni 13, 2008

För lite drygt sextio år sedan, under månaderna Juni till Augusti, sårades eller dödades över fyrahundratusen människor när de stod upp för att försvara vår frihet. En frihet vi Svenskar valde att inte försvara.

Den 18:e Juni är hotas vår frihet ännu en gång, men nu från insidan, av den så kallade FRA-lagen och ett fåtal Svenskar har nu möjligheten att välja att endera stå upp för vår frihet, eller skänka bort den. Den här gången kommer ingen annan att ta upp kampen åt oss.

Det är nu upp till våra riksdagsledamöter att försvara friheten, och därmer bryta ‘partilinjen’, och jämfört med vad man offrade i Normandie ter sig priset för friheten litet.
Ändå tvekar många.
Varför?

Film hos Dyslesbisk
Läs mer hos Swartz.