Archive for the ‘Skatter’ Category

Minoritet att föredra framför MP

september 21, 2010

I en osignerad ledare i SVD skriver någon att Alliansen bör regera vidare även om det blir i minoritet.
Jag är böjd att hålla med om detta. Jag vill även instämma i att ett samarbete med MP inte bör komma på frågan. Även om MP har vissa drag som passar in i alliansen, så återstår det faktum att MP vill föra en politik som väldigt få av alliansväljarna skriver under på. Totalstopp för kärnkraften, höjning av bensinskatten, och kilometerskatt är bara några exempel.
Som samarbetspartner skulle MP troligen kunna tvinga igenom något av dessa förslag.

Alliansen har flest röster, och det verkar inte otroligt att man efter onsdagen kommer att ha en majoritet av rösterna utan att ha en majoritet av mandaten.

Om så skulle bli fallet är min förhoppning att Alliansen väljer minoritet framför MP. Allt annat skulle få mitt förtroende för dem att rasa.

Annonser

Skatters grundläggande problematik

september 10, 2010

Med anledning av Freddes syn på skatt känner jag mig tvingad att skriva några rader om detta.

Om jag skall vara ärlig vill jag påstå att jag har problem med skatt. Inte på så vis att jag är en höginkomsttagare (Enda gångerna jag behöver betala statlig inkomstskatt är när jag jobbat mycket övertid). Skatt är problematisk.

Jag tror att de flesta kan skriva under på att ett visst mått av skatt måste finnas, allt annat skulle väl vara orealistiskt, men jag har allvarliga problem med hur skatten ser ut idag.

Vad jag vill belysa är skatteuttagets grundläggande moraliska problem. Skatter betalas av tvång. Staten sätter en skattesats och tvingar in betalningar med sitt våldsmonopol. Det faktum att tvång är inblandat är en anledning till att vara försiktig med skatteuttaget (jag skulle tro att jag inte behöver förklara varför tvång inte är önskvärt). Nu vill naturligtvis vissa protestera direkt och påstå att vi har bestämt tillsammans genom demokratiska val. Det är ett infantilt argument, det inte så lätt. Helt enkelt för att vi inte har rätten att bestämma tillsammans över någon annans egendom, lika lite som vi har rätten att rösta om en annan människas kropp. (Detta tycks ju dock tyvärr inte hindra oss från att försöka).

Det tycks mig dock rationellt att ha en grundläggande skattesats för att staten skall kunna garantera våra grundläggande fri och rättigheter (Detta är egentligen en stats ENDA uppgift, det enda den skall syssla med). Denna skattesats skulle då användas till att finansiera domstolar, rättsväsende, polis, brandkår, etc. Det vill säga de grundläggande funktioner som krävs för att staten skall kunna uppfylla detta åtagande.

Vad vägar och infrastruktur anbelangar så tycks ju tullar fungera för tex Norges tunnlar. Vem som tar ut avgiften är mindre relevant (De som så gärna vill att staten skall ha ansvar för vägar bör inse att det inte finns något som hindrar staten från att ta tullavgifter. Vilket redan visats i Stockholm).

Nu känner jag att jag börjar glida bort en aning från ämnet. Jag tänker inte diskutera nattväktarstatens vara eller icke vara i detta inlägg, utan vill endast påpeka skatters grundläggande problematik, och varför man skall vara försiktig med dessa.
Skatter grundar sig i tvång, och genom att höja skatter för att kunna omfördela tillgångar, subventionera kultur, idrott etc. hamnar vi i en situation där vi, via statens våldsmonopol, tar oss en rätt med andras egendom som vi inte har, och därmed inskränker dessa personers rättigheter.

Detta är grundproblematiken och därför vill jag påstå att man helt enkelt skall tänka efter både två och tre gånger innan man höjer/inför nya skatter. Förstår man inte, eller blundar för, detta problem vill jag faktiskt påstå att man är en dålig, ja nästan ondskefull, människa.

Tyvärr.

mellanspel

mars 10, 2009

Mer jävla snö. Kan den pissa ned? Antagligen inte. Likt en vit trögflytande massa slungas den från skyarna, ivrigt påhejad av var och varannan skitunge.

Som om detta inte vore ett illa nog uppvaknande en tisdag som denna möts jag även av alliansens nya utspel och konstaterar att man i sin iver att visa handlingskraft i ‘kampen’ mot IPCC’s väderkvarnar(Via HAX) är villiga att ta till vad som helst.
Jag blir så trött. Ska det verkligen vara så svårt för staten att ge fan i att pilla med varenda jävla parameter i medborgarnas liv. Resultatet av detta utspel bör bli att det blir än dyrare för unga och låginkomsttagare att ha bil, då dessa främst köper äldre och begagnade bilar vilka bör vara de som drabbas av ‘straffskatt’.

Polisanmäl skatteverket för häleri?

februari 26, 2008

Uppenbarligen har nu skatteverket ‘kommit över’ uppgifter om bankkonton i Lichtenstein. Uppgifter som, enligt HAX är stöldgods.
Definitionen av Häleri är, såvitt jag vet:

1. på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar befattning med något som är frånhänt annan genom brott, 2. bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv, eller 3. genom krav, överlåtelse eller på annat liknande sätt hävdar genom brott tillkommen fordran.

Borde man då inte kunna polisanmäla skatteverket, eller dess generaldirektör, eller vad de nu har, för häleri?
Det vore iaf trevligt om det gick.

Svartjobb och skattefiffel

november 8, 2007

Jag finner det lite underligt att det blir ett sådant ramaskri då våra förtroendevalda fifflat med skatten, köpt svarta tjänster eller dylikt. Visst förstår jag ilskan, men jag förstår dock inte att den riktas mot fifflaren istället för mot de höga skatterna, regleringen, arbetsgivaravgiften och de saker som faktiskt får oss att vilja fuska. Visst är det lite provocerande att de som beslutar om att staten skall ta frukten av vårat arbete själv inte vill få sina pengar stulna, men vem vill det?
Är det inte rätt att försöka hindra staten från att stjäla våra pengar? Precis som det är rätt att försöka hindra en inbrottstjuv. Dock är ju inget av dessa tillåtet i Sverige, att bruka våld mot inbrottstjuvar är, såvitt jag vet, straffbart precis som det är straffbart att försöka hindra staten från att ta din egendom. Personligen har jag svårt at fördömma driften att behålla sin egendom, även om det är en djävla dubbelmoral att med ena handen stjäla från medborgarna och med andra handen försvara sin egen egendom. Extra mycket dubbelmoral är det ju eftersom det är en SocialModerat som ‘fuskat’.

Sverige har potentialen att bli ett riktigt bra land att leva i, vi skulle kunna få en riktigt hög levnandsstandard med lägre skatter och mindre byråkrati, och det är väldigt ledsamt att staten ställer sig ivägen för allt detta välstånd, att man kväver driftiga människor, motarbetar entrepenörer och straffar de som försöker förbättra sina liv.

Jag finner det också smått intressant att vänstern, som brukar förespråka civil olydnad när det gäller att misshandla meningsmotståndare, blir mycketmycket upprörd av civil olydnad när det handlar om skatter (och TV-avgift).

Dagens dumstrut

oktober 23, 2007

…går till regeringen.

Ponera att du är sjuk mycket för att du jobbat för mycket övertid, sovit för lite, och därför fått nedsatt immunförsvar. Lösningen för de flesta borde vara att jobba mindre Övertid, och således bli mindre sjuk. Detta vore det logiska att göra; angripa sjukdomen istället för symptomen. Att istället jobba mer för att ha råd att vara sjuk är inte bara verklighetsfrånvänt, utan också djävligt dumt. Att regeringen inte inser att ju mer de höjer alkoholskatten, ju mer problem får de med smuggling, och så måste de höja skatten igen, är lite pinsamt. Det påminner en aning om klassikern:

The bureaucracy needs to expand, to support the needs of the expanding bureaucracy.

Så kan det vara.

oktober 17, 2007

Att 95% av svenskarna skulle ‘fuska’ är med stor sannolikhet något som kommer att göra vänstern upprörd, men man kan ju alltid vifta bort det genom småbarnsliga anklagelser i misslyckad satir vilken innehåller ord som elit och priviligerad (”Hihihi, fan vad rolig jag är, jag låtsas vara rik! Samtidigt som jag försöker få fram politiska poänger.”). Kanske är detta beviset för att man, även som vänster, kan ha en lika misslyckad literär ådra som alla vi andra trots alla timmar spenderade med den lilla röda.
Varför svider det (fusket alltså) så mycket för våra röda vänner?
Är inte allt smaskens i jättesmaskens?
Naturligtvis för att detta bevisar att de ‘onda’ har haft rätt hela tiden. Det är omöjligt även för en vanlig arbetare att leva gott i ett land med vårat skattetryck utan att fuska. Det som skall föresälla ett socialistiskt arbetarparadis som gynnar den vanlige arbetaren gynnar egentligen bara staten, och medlemmarna av partiet, och detta avslöjar socialismen som det pyramidspel (med partiet i toppen, och våldsmonopol som Ess) det är.

Lösningen är naturligtvis inte ökad kontroll (mer skattepengar lagda på det hela), utan att sänka skatter och samtidigt sänka/dra in/minska bidragen.

Slaveri

oktober 2, 2007

I dagens SVD skriver man om ett förslag att slopa barnbidraget för höginkomsttagare. Äntligen har de socialistiska (förvisso en centerpartist, men han förefaller mig vara en centerpartist av den socialistiska typen) kastat slöjan och erkänner öppet att man bara är ute efter slaveri. Tidigare har höga skatter motiverats med floskler som ‘skatterna kommer alla till gagn’, ‘alla bidrar till allas välfärd’ etcetc.
Men med detta förslag visar man sitt stöldaktiga ansikte rakt av. Man vill helt enkelt att en grupp människor inte skall få ta del av en del av allas så ‘älskade’ välfärdssystem. En grupp människor som, tack vara frånvaron av ett skattetak tvingas, av statens våldsmonopol, betala mer pengar till staten än andra. Dessa skall alltså uteslutas från vår välfärd helt utan skattelättnader. Detta är slaveri. Svart på vitt.
Inte för att det är unikt. Hela välfärdsstatens essens är att tvinga en del av befolkningen att arbeta för en annan del, men det är sällan man får det serverat så uppenbart som här. Att det skall vara så svårt att låta människor njuta frukten av sitt eget arbete. Slopa barnbidraget för alla, och sänk skatten. För det är våra pengar, inte statens, folkets eller någon annans. Är det så djävla svårt att acceptera det?

Eller sluta ta avgift.

augusti 21, 2007

När trängselavgifterna i samarbete med vägarbeten leder till vad kvällstidningarna brukar kalla för trafikkaos undrar man lite om bästa lösningen verkligen är att råda alla att ställa bilen, borde man inte istället sluta ta avgift under tiden vägarbeten genomförs för att avlasta södra länken, ty att stänga den under rusning kan knappast vara den bästa lösningen.

Naturligtvis borde hela trängselavgiftsidén aldrig blivit till, ty om man verkligen ville att alla skall skaffa så kallade miljöbilar (de åker ju gratis), så kunde man faktiskt använt dessa till att subventionera miljöbilsköp för boende i och kring stockholm.

Man skulle tex kunnat subventionera 75k hushåll med 50k var för miljöbilsinköp och ändå fått 250-miljoner över att lägga på försvaret så man slipper nedrusta mer.
Inte för att jag är för denna form av intervention, då det egentligen bara är ett sätt att motivera höjda skatter. Jag vill blott åskådliggöra att om man, från politiskt håll, varit intresserad av något annat än en extra skatt för stockholmare, så kunde man ha gjort något annat än stockholmsdebaklet.

Noterat

augusti 1, 2007

Vid återkomsten till sStockholm noterar jag att det inte bara är på vägarna i glesbygd som vägpirater står att finna.
För övrigt är jag på plats igen och bör således återigen posta oftare.