Archive for the ‘Utbildning’ Category

Galenskaper på Lärarhögskolan

februari 18, 2008

En läsvärd artikel tar upp hur det står till på LHS vad gäller ‘kränkandet’ av elever, och jag misstänker att det som tas upp allt oftare kommer att ses hända även på andra lärosäten givet att ‘Queerteorin’ och Stadsfeminismen växer sig än starkare.

Jag har lite svårt, då artikeln följer ett underligt upplägg, att exakt utröna vad som hänt. Men uppenbarligen har en lärare låtit påskina att denne anser att queerteorin är nys, en inte helt ovanlig inställning, vilket resulterat i en anmälan mot skolan för att denna uppenbarligen uppträtt på en kränkande sätt. Eleven som stod för anmälan, samt andra elever fick 30k som plåster på såren, dock via förlikning:

Två år senare fick han rätt. Lärarhögskolan, där Eklund undervisar, betalade ut 30.000 kronor var till Nilsson och två andra studenter för att skolan skulle ”ha uppträtt på ett kränkande sätt”. Vad jag förstår var det en historisk förlikning som satte djupa spår i högskolan.

Anledningen till att artikeln är svår att följa torde vara det faktum att man ämnar återkomma till det hela i en senare artikel. Redan nu kan man dock dra slutsatsen att anmälaren tycks vara en ovanligt liten människa:

Nilsson, däremot, är säker på sin sak. Men inte nöjd, eftersom den anmälde läraren ännu undervisar på högskolan. ”Han skall bort”, säger Nilsson. Hans åsikter och hans pedagogik är skadliga för studenterna. Men han behöver inte förlora jobbet: ”Alltid behövs det någon som tömmer papperskorgarna”, skrattar Nilsson.

Grunden till anmälan tycks iaf, så långt det går att utläsa, vara rent politisk:

Eklund skulle aldrig säga ‘Eva’, menar Nilsson. Lärare Eklund är ”bärare av patriarkala göranden”. Hur det märks? ”Svårt att beskriva…” Men det är något som Nilsson känt på sig en längre tid. Och i januari 2005 anmälde han (och två andra studenter) Eklund. Anonymt. De lät föreningen Gaystudenterna underteckna anklagelseakten. Nej, Nilsson kände sig inte kränkt av vad Eklund sagt. För honom var det ”en könspolitisk fråga”. Man kan inte ha lärare som fnyser åt queerteori, säger Nilsson. Det är queerteorin som gäller.

Man har alltså beslutat sig för att anmäla läraren enbart på grund av att denne ej anser att queerteorin än något att ha. Tänk vad underbart att alla med andra åsikter än en själv kan anses agera diskriminerande. En stor dag för yttrandefriheten. Sannerligen.

Själv har jag väldigt ‘dålig’ syn på både queerteorin och genusvetenskapen. Men det har jag å andra sidan om alla så kallade ‘vetenskaper’ som grundar sig i vilt fabulerande snarare än matematik. Jag avslutar med två(japp idag är jag generös) citat från Roger Bacon:

”If in other sciences we should arrive at certainty without doubt and truth without error, it behooves us to place the foundations of knowledge in mathematics.”

”Mathematics is the gate and key of the sciences. …Neglect of mathematics works injury to all knowledge, since he who is ignorant of it cannot know the other sciences or the things of this world.”

All sann kunskap måste kunna härledas matematiskt, så enkelt är det.

Annonser

Folkbildning?

juni 27, 2007

I dagens SVD brännpunkt kan man läsa vad som med stor sannolikhet är en av de underligaste sakerna jag läst (länk). Här förklarar förbundschefen på Studieförbundet Vuxenskolan varför Vuxenskolan är så ofantligt bra.
Jag är osäker riktigt vad som sägs i artikeln som ger ett ofantligt förvirrat intryck, kanske som ett resultat av för mycket folkbilning, ett uttryck som för övrigt ger mig kalla kårar.

Delar av Vuxenskolans förträfflighet är uppenbarligen sprungen ur den så kallade folkbildningen som vuxenskolan utför. Gott så? Icke!
Genom sin blotta närvaro i Second Life bekämpar man uppenbarligen pedofili och mörkermän. Vuxenskolan är minsann mänsklighetens försvarare, för pedofili är ju inte en sexuell läggning, nej… pedofili bekämpar man genom folkbildning.

När författaren ger skenet att vilja förbjuda pedofiler att vistas någonstans, visar på total oförståelse angående den så kallade pedofilskandalen i Second life och sedan menar att Vuxenskolan är lösningen på allt blir det hela en ganska deprimerande läsning.

Visst, man får ta det som det är, ett sätt att via staten stjäla våra pengar (öka sina anslag), så det kanske inte är underligt att det hela är ohederligt. Men att tro sig kunna göra detta genom att hänvisa till pedofiler och försöka skrämma upp människor är ytterst osmakligt.

Risken med ordningsbetyg.

april 16, 2007

Den stora risken med förslaget om ordningsbetyg tror jag inte ligger, som Lärarförbundet befarar, i att ögontjäneri skall löna sig.

I höst får Stockholms elever betygsliknande omdömen i flera steg – från första klass. Vad de kan och hur de uppför sig ska bedömas. Lärarförbundet fruktar ögontjäneri, men på Bredängsskolan tror eleverna att det kan bli lugnare i klassrummet.

Ögontjäneri är jobbigt, och i vissa fall kanske det kan löna sig, men på det stora hela tror jag att det kommer att vara ett litet problem jämfört med de svårigheter jag befarar. För att förklara vad jag menar vill jag citera Alan Kay som om sin tidiga skolgång sade följande:

”By the time I got to school, I had already read a couple hundred books. I knew in the first grade that they were lying to me because I had already been exposed to other points of view. School is basically about one point of view — the one the teacher has or the textbooks have. They don’t like the idea of having different points of view, so it was a battle. Of course I would pipe up with my five-year-old voice.”

Visst har Kay rätt (ja, det finns undantag, men det är inte ovanligt att det är som han säger), många lärare uppskattar inte att bli ifrågasatta och/eller emotsagda och risken finns att vissa lärare blandar ihop ifrågasättande och diskussion med dålig ordning. Detta kan på sikt betyda att barn och unga slutar ifrågasätta och diskutera för att inte få dåliga ordningsbetyg, vilket skulle vara mycket mycket allvarligt.

Ifrågasättande och diskussion av sanningar och kunskap är grunden för dagens vetenskapliga metod, och att ha en skola som kväver sådant ifrågasättande ser jag som något djupt oroväckande. Inte bara för att ett vetenskapligt synsätt hotas utan också för att ett fungerande samhälle kräver att befolkningen ifrågasätter makthavarnas beslut. Jag hoppas att jag har fel, men jag befarar att ordningsbetygen kan komma att användas på fel sätt, inte för att lärare än onda, utan för att de är mänskliga.