Archive for the ‘Vidskeplighet’ Category

War on science

februari 25, 2009

1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

Annonser

Hotet är just… ett hot.

maj 9, 2008

Uppenbarligen avslöjar en undersökning som DN beställt att var tredje struntar i klimathotet. Bra. Vi ska inte ge efter för hot. Ty just klimathot är ett ytterst passande begrepp, då detta till stora delar inte är något annat än hot från vänster om ond och bråd död om vi inte drar ned på vår livskvalitet och endast låter en liten elit (naturligtvis är politiker undantagna från alla åtgärder man vill driva igenom) leva bra.
Man hotar med klimatet för att få igenom klassisk vänsterpolitik, stoppa frihandel, fri rörlighet, och företag.
Allt detta uppbackat med ytterst tvivelaktig vetenskap och en stor propagandemaskin. För mera läsning om detta rekommenderar jag:
Klimatsvammel
Klimatbluffen
Moderna Myter
Greenie Watch

Min gud har större kuk än din!

september 7, 2007

möter alltså ‘Fredda’ ambassadörer från ett antal muslimska länder barkom lykta dörrar. Visst kan man tycka att han som statsminister bör ha möten som behandlar så pass ‘viktiga’ saker, men att ha hemliga möten med representanter från förtryckarregimer som vill bestämma svensk lag sänder verkligen inte några bra signaler. Om man bortser ifrån ett antal yttrandefrihetliga faktorer (Ty dessa är redan grundligt utredda av ett antal bloggare) och endast fokuserar på den religiösa aspekten undrar jag fortfarande varför man är arg från muslimskt håll.
Varför är det så viktigt att hindra människor från att tänka och uttrycka sig fritt (detta gäller alla religioner, men nu är det islam som, förtjänt, är på tapeten), varför måste människor förslavas intellektuellt av religionen?

Som utövare av en monoteistisk religion måste man, ty så är det väl skrivet antar jag, utgå ifrån att guden (då också religionen) är perfekt och därmed även allsmäktig. En perfekt gud kommer alltid att ge perfekta råd, samt bestämma perfekta levnadsregler (givet att han inte ger dåliga regler med flit). Även om människan inte alltid klarar av att hundraprocentigt följa dessa regler (om hon gjorde deta skulle vi ju leva i ett perfekt samhälle, så det är människan det är fel på, inte levnadsreglerna) så är det mycket bra regler. Mums!
Som religiös vet du således att du har rätt, att du följer en perfekt religion. Varför i helvete bryr du dig då om att din religion blir kritiserad? Du vet ju att den är perfekt, så kritiken borde bara glida av den övertygat religiöse. Det saknar logik (som ju religion är så rik på annars), de enda anledningarna till att bli upprörd av detta borde således vara:

A) Du misstänker att religionen ej är perfekt. Detta borde dock motbevisa existensen av en allsmäktig gud, och dörmed hela religionen. Så detta borde ej vara fallet, ty om man motbevisat en sådan existens finns ingen anledning till upprördhet.

B) Man vet att religionen är ett maktverktyg med vilket man vill styra andra människor. Att tillåta kritik är att försvaga sin egen maktposition.

Lite sent Om vilksdebatten

september 6, 2007

Med publiceringen av Vilks rondell-muhammed började, vid det här laget, bekanta scener utspela sig runt om i världen. Stater fördömde, organisationer kritiserade, mordhot uttalades och gröna flaggor brändes. Symboliken i den sistnämnda handligen är fortfarande omtvistad, och lär även i framtiden vara föremål för långtgående studier inom den internationella heraldiken.

Från vissa håll höjdes röster (tex här), röster som manade andra muslimer än extremisterna att höja rösten för att fördömma mordhoten och våldshetsarna. Alla håller inte med, de menar att muslimer inte alls behöver höja rösten, eller ta avstånd, och att en begäran om avståndstagande från religiösa ledare är snudd på rasistiskt.

Hur ligger det egentligen till, borde religiösa ledare inom Sverige ta avstånd från våld och hot om våld, eller ej?
Man skall, naturligtvis, ha klart för sig att ingen måste någonting här, inte egentligen, men vad vore bra för de inblandade? Man skall ha klart för sig att de mordhot som förekommer faktiskt är religiöst motiverade, de har väldigt lite att göra med att Vilks konstnärliga ådra för länge sedan sinat. Om vi alla kan hålla med om denna grundpremiss borde resten vara lätt att komma överens om.

Kan inte religiöst motiverade människor kanske påverkas av religiösa ledare? Det kanske verkar långsökt, men borde inte en andlig ledare på något vis kunna påverka en starkt troende person? Om så en sådan ledare verkligen är emot våld, och vill verka mot våld, vore det då inte naturligt för denne ledare att berätta för sina anhägare att man inte skall döda alla som råkar påpeka att muhammed kanske inte var så bra, eller de som målar lite. Om till exempel KD Göran, han med glasögonen ni vet, imorgon gick ut och sade att det var guds vilja att alla Samer skulle dö, vore det då inte naturligt för en biskop i närheten att säga: ”Nej, Göran ljuger.” (Givet att han gör det).
Hur skall man annars, som religös ledare, kunna se till att religionen inte missbrukas och utnyttjas för personliga syften (Att själva religionens kärna ligger i att utnyttja och kontrollera andra kan vi för ögonblicket skjuta åt sidan, då det inte ingår i religionens officiella beskrivning.)?

Alltså borde vi väl nu vara överens om att religiösa ledare bör försöka se till att religionen inte förvanskas genom att dementera och motverka saker som sägs eller sker i religionens namn men mot dess budskap.

De andra då? De muslimska ledare och förgrundsfigurer som inte är speciellt religiösa, måste de säga ifrån, säga stopp, eller är det ett utslag av islamofobi* att tycka så?
Måste de verkligen det? De måste ingenting. Faktiskt. Men visst borde de, som opinionsbildare, uttala sig i frågan om de vill påverka, om de tycker att något måste göras (Precis som Mohamed Omar faktiskt gör). Att höja rösten och säga stopp är inte att ta ställning emot sitt egen folk, tvärtom, det är att ta ställning för alla muslimer som är trötta på förtryck och våld i religionens namn.

*Islamofobi är en allt vanligare åkomma som med fördel kan diagnostiseras av Ali Esbati. Att vara för privat ägande och mot religiöst motiverade massmord kan vara symptom på att du är Islamofob eller fascistiserad, möjligen kan du, om du har otur vara: Både delar.
Botemedlet? En tripp till gulag kanske.

Att säkra sin inkomst.

september 4, 2007

Vad i helvete?

Dagens brännpunkt måste vara något av det underligaste, mest skrattretande och samtidigt dummaste jag läst. Artikelförfattarna kastar sig rakt in i hetluften med prat om själen. Ursäkta? Man definierar inte vad man menar med själ, vilka tanke- elelr kemiska processer man anser ingå i detta abtrakta begrepp utan man yrar bara på som om: a) det är vetenskapligt fastställt att en själ finns och vad det är, samt b) man vet hur den fungerar.
Vidare diskvalificering från all framtida debatt uppnår man med detta:

Naturvetenskaplig forskning är grunden för studier av materien, men i förståelsen av själen är denna väg inte fruktbar.

Allt jag kan säga är ”Va?”. Man säger flera saker här, dels att man skall förkasta den vetenskapliga metoden och ägna sig åt gissningslekar, sen att själen inte finns. Allt som finns yttrar sig som energi i någon form, om massan är noll (ickemateriellt) så multiplicerar man alltså c2 (från e=mc2) med noll, och energin blir noll.
När man så slagit knut på sig själva och bevisat att själen faktiskt inte finns förväntar man sig att författarna skall sluta förnedra sig själva och dra sig tillbaka…. Men icke!
Man fastslår, med stor djärvhet, vilka som är bäst lämpade att behandla sker som inte finns:

Med detta följer ett naturligt beaktande av de professionella utredningar, bedömningar och den behandling skolade psykologer, psykoterapeuter och psykoanalytiker kan erbjuda.
Då måste de allmänna resurserna fördelas så att hela vårt breda spektrum av psykologisk behandling får offentlig finansiering. Först då kan psykisk ohälsa jämställas med somatisk, en naturlig utgångspunkt i ett solidariskt, humanitärt samhälle.

Pusselbitarna faller på plats. Hela artikeln tycks vara reklam för artikelförfattarna så de skall få mer av våra pengar för att behandla saker som inte finns. Det värsta är att de säker kommer att få det.
Heja Sverige.