Vad gick snett för C?

september 14, 2010

Maud vill nu mobilisera då C tycks ligga lite pyrt till. Men vad var det som gick snett egentligen, och när?

Valet 2006 fick C 7,88% av rösterna, och blev därmed näst största alliansparti. I valet till EP 2009 fick man 5,47%.

Något som fortfarande förvånar mig vad gäller centern är hur man tycks vägra att inse vad som gjorde dem till näst största alliansparti valet 2006.
Alternativet är ju naturligtvis att man väl inser det, men skiter i det.

Som jag ser det var anledningen till det goda resultatet 2006 de liberala värderingar man gav uttryck för. Vi var ganska många som med glädje noterade hur C höll på att förvandlas till Sveriges mest liberala parti med Federley och Annie i spetsen.
Jag röstade på C det valet.
Jag kommer inte att göra det i år. Speciellt inte med tanke på att Maud numera kastat frågan om den personliga integriteten överbord.

Centern är fortfarande ett trevligt parti, men jag tror att många har väldigt svårt att ge dem sin röst efter sveket. Sen har vi också problemet med vår käre miljöminister som tyvärr tycks vara spritt språngande galen. När regeringen kommer med ett förslag som är uppåt väggarna är det ofta Carlgren som kommer med det.

Annonser

Skatters grundläggande problematik

september 10, 2010

Med anledning av Freddes syn på skatt känner jag mig tvingad att skriva några rader om detta.

Om jag skall vara ärlig vill jag påstå att jag har problem med skatt. Inte på så vis att jag är en höginkomsttagare (Enda gångerna jag behöver betala statlig inkomstskatt är när jag jobbat mycket övertid). Skatt är problematisk.

Jag tror att de flesta kan skriva under på att ett visst mått av skatt måste finnas, allt annat skulle väl vara orealistiskt, men jag har allvarliga problem med hur skatten ser ut idag.

Vad jag vill belysa är skatteuttagets grundläggande moraliska problem. Skatter betalas av tvång. Staten sätter en skattesats och tvingar in betalningar med sitt våldsmonopol. Det faktum att tvång är inblandat är en anledning till att vara försiktig med skatteuttaget (jag skulle tro att jag inte behöver förklara varför tvång inte är önskvärt). Nu vill naturligtvis vissa protestera direkt och påstå att vi har bestämt tillsammans genom demokratiska val. Det är ett infantilt argument, det inte så lätt. Helt enkelt för att vi inte har rätten att bestämma tillsammans över någon annans egendom, lika lite som vi har rätten att rösta om en annan människas kropp. (Detta tycks ju dock tyvärr inte hindra oss från att försöka).

Det tycks mig dock rationellt att ha en grundläggande skattesats för att staten skall kunna garantera våra grundläggande fri och rättigheter (Detta är egentligen en stats ENDA uppgift, det enda den skall syssla med). Denna skattesats skulle då användas till att finansiera domstolar, rättsväsende, polis, brandkår, etc. Det vill säga de grundläggande funktioner som krävs för att staten skall kunna uppfylla detta åtagande.

Vad vägar och infrastruktur anbelangar så tycks ju tullar fungera för tex Norges tunnlar. Vem som tar ut avgiften är mindre relevant (De som så gärna vill att staten skall ha ansvar för vägar bör inse att det inte finns något som hindrar staten från att ta tullavgifter. Vilket redan visats i Stockholm).

Nu känner jag att jag börjar glida bort en aning från ämnet. Jag tänker inte diskutera nattväktarstatens vara eller icke vara i detta inlägg, utan vill endast påpeka skatters grundläggande problematik, och varför man skall vara försiktig med dessa.
Skatter grundar sig i tvång, och genom att höja skatter för att kunna omfördela tillgångar, subventionera kultur, idrott etc. hamnar vi i en situation där vi, via statens våldsmonopol, tar oss en rätt med andras egendom som vi inte har, och därmed inskränker dessa personers rättigheter.

Detta är grundproblematiken och därför vill jag påstå att man helt enkelt skall tänka efter både två och tre gånger innan man höjer/inför nya skatter. Förstår man inte, eller blundar för, detta problem vill jag faktiskt påstå att man är en dålig, ja nästan ondskefull, människa.

Tyvärr.

Anders borg myser….

september 9, 2010

Med all rätt. Hos ekonomisten kan vi även läsa glädjande om vår tillväxt. Trots den ekonomiska krisen går det riktigt bra för Sverige just nu, troligen tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik.

Trots detta har jag svårt att välja vad jag skall rösta på…. Kommunalvalet är lätt som vanligt. Men i riksdagsvalet?
Som jag ser det finns således två alternativ:

Det ena är alliansen, där jag gladeligen skulle lagt min röst om det inte vore för att man tycks ha tappat bort sina liberala grundvärderingar.

Det andra är PP som gjort ett riktigt bra jobb i EP. Men en röst på PP kan vara en röst på de rödgröna.
Så, röstar jag på Alliansen byter jag frihet mot en stabil ekonomi.
Röstar jag på PP byter jag (möjligen) ekonomisk frihet och stabil ekonomi mot ett parti som står upp för integritet och en sund IT strategi men inte kommer att få igenom vare sig det ena eller det andra och som möjligen blir delaktigt i att nedmontera vår goda ekonomi och den (begränsade) ekonomiska frihet som finns.

Blä.

Jag undrar

september 8, 2010

varför har Mahmoud Ahmadinejad börjat göra reklam för hårtransplantationer?

wohooo

Riksdagens rövarbaroner

mars 18, 2010

Det är inte förvånande, men ändå en förbannad skandal, att våra riksdagsmän pissar på skattebetalarna genom sina skattesubventionerade semestrar. Vi har alltså 349 ledamöter som har 50 000 kr var att ‘semestra’ för, givet att man kan motivera redan med en mening.
Detta ger alltså en utgiftspost på 17450000 eller sjutton miljoner fyrahundrafemtiotusen kronor. Sure, det är inte mycket pengar satt i perspektiv, men nog fan är det upprörande att man använder skattepengar (Pengar som vi faktiskt tvingas betala till staten under hot om våld) till sådana ändamål.
Än mer upprörande blir det om man läser om Ingerös upplevelse vad arvodesutbetalningar anbelangar. Ty nu inser man hur lättvindigt man behandlar våra pengar.

Det känns allt mer motiverat att kalla politikerklassen för den nya adeln. På något vis tycks staten uppgift att tjäna och skydda folkets grundläggande rättigheter ha skiftat. Numera tycks dess uppgift vara att fylla politikerna plånböcker med andras pengar. Kanske har det alltid varit så i praktiken. Men i teorin skall staten endast existera för att slå vakt om folkets grundläggande rättigheter.

Man kan ju tycka att det borde räcka med att våra riksdagsmän har en riktigt bra lön samt en livstidspension som är en pungspark på alla oss som faktiskt måste kämpa för vår inkomst. De skall uppenbarligen inte behöva bekosta sina semestrar själva heller.

Något jag finner än mer anmärkningsvärt är hur vi på något sätt hamnat i situationen där våra politiker rövknullar oss dagligen alltmedan vi väljare står med mössan i hand och tackar dem för det.
”Tack så mycket gode herrn, får det lov att vara en avsugning också så kanske ni kan stifta en lag om att min granne inte får röka på balkongen.” För att bli tryckt i röven av 349 riksdagsledamöter är ju en ganska liten uppoffring när man kan sätta åt den där grannen man inte gillar, eller hur?

Socialdemokratisk vision snart uppfylld

mars 4, 2010

Reepalus upprepade attacker mot den judiska minoriteten i Malmö och de ökade hatbrotten mot judar i staden får mig att inse att (S) för en gång skull är på god väg att lyckas med något man gått in för att göra. Malmö är nu faktiskt på god väg att bli tredje rikets största stad.

Det gäller att vara positiv!

februari 19, 2010

SL spinner till det på sin hemsida:

positivt

SwIft

februari 11, 2010

I dag är det alltså slutomröstning om SWIFT avtalet, och vi får hoppas att EU parlamentet för en gångs skull gör sitt jobb och försvarar sina väljares mänskliga rättigheter. Det vore ju ett nytt grepp från parlamentet.

Uppenbarligen pågår visst kampanjande för ja sidan:

I förra veckan både ringde och skrev den amerikanske utrikesminister Hillary Clinton till parlamentet för att uttrycka sin oro över utvecklingen.

Jag vill påstå att det faktum att fru Clinton ens innehar en ministerplats är bra mycket större anledning till oro.

Cecilia Malmström, EU:s nya rättskommissionär, sade att Swift har undersökts av flera oberoende instanser som visat att de integritetsskyddande mekanismerna är fullt tillräckliga.

Här skall man dock komma ihåg att Cecilia verkar vara lite dum i huvudet (Eller tror att alla andra är lite dumma i huvudet, resultatet blir ungefär detsamma). Hon påminner starkt om en ‘born again christian’ när hon med tindrande ögon berättar om hur bra EU är.

Nå, vi får hoppas att man röstar nej.

Teledatalggnnnnrrnnnrgg

februari 5, 2010

Via MiNimaliteter via HAX får man reda på att både V och MP nu är för teledatalagringen, och mitt i valrörelseupptakten.

Man får hoppas att deras väljare reagerar och röstar på det enda parti som numera faktiskt är emot den. PP. Själv är jag beredd att, precis som i EU parlamentsvalet, kasta mina borgerliga sympatier för att rösta PP även i riksdagsvalet. Hur skall annars en förändring komma till stånd?

Sedan är det ju faktiskt så att de borgerliga inte förtjänar min röst längre då de numera inte kan anses vara liberala.

God Jul.

december 22, 2009

Jag sticker ut på landet över julen och tänkte passa på att, i vad som möjligen blir årets sista postning, säga god jul. Jag är medveten om att jag inte skrivit speciellt mycket under året till följd av att jag haft fullt upp.

Dock hoppas jag kunna bättra mig till nästa år.